Faceshields Blue Eagle FC49M

Faceshields Blue Eagle FC49M Face shield adalah salah satu alat safety pelindung diri yang di gunakan oleh pekerja atau operator untuk melindungi muka pada saat melakukan pekerjaan cutting tool atau sejenisnya yang sekiranya pekerjaan tersebut mempunyai potensi bahaya yang bisa melukai terhadap muka pekerja. Jadi pada dasarnya fungsi face shield  pekerja adalah untuk menutupi seluruh muka pada saat melakukan pekerjaan …