Tabung untuk Scuba Diving

Tabung untuk Scuba Diving Scuba diving adalah penggunaan alat pernapasan bebas untuk berada bawah air dalam waktu lama untuk penyelaman rekreasi dan penyelaman profesional. Kata SCUBA merupakan singkatan untuk ‘Self Contained Underwater Breathing Apparatus’, tetapi telah merujuk sebagai kata yang menunjuk ke peralatan scuba. Tips menjaga keselamatan saat scuba diving Untuk meminimalkan risiko kecelakaan dan menjaga keselamatan saat melakukan scuba …